Hopplöst vackert

Att en mulen dag, med bil, köra genom snövitt landskap är ingen lätt sak. Jag vill minnas att vi två som satt i bilen använde uttrycket ”helt hopplöst”. Vägmarkeringarna ligger långt under snömassorna, det är svårt att avgöra var på vägen du befinner dig vid ett möte och sannolikt har plogbilen före dig plogat kanten så att diket börjar betydligt närmare din högersida än du faktiskt tror.

Och ändå.
Så vackert är det att jag önskar att vägen mellan Valne och Offerdal aldrig ska ta slut.

Share