På nyårströskeln

Summerar ett omtumlande innehållsrikt 2014. Många möten, relationer, mycket politik, konst i allmänhet och teater i synnerhet. Om 2015 vet jag inget, men anar en del och hoppas desto mera. Det lär bli annorlunda. Det lär också bli mera ensamt och med fler resor, utanpå och inuti. Det senare är också en förhoppning. Lägger till den listan en kortare sträcka mellan att tänka och att göra. Det krävs mod för det. Det önskar jag mig.
Och tillräckligt återkommande stunder under en himmel som den här.

Share